Bransjeprogram: Ønsker du å ta ansvar for opplæring i bedrift?

Veiledningstudiet gir deg en unik, ettertraktet og formell kompetanse som styrker arbeidsplassen som opplæringsarena for lærlinger. Studiet er åpent for alle med fagbrev som ønsker veileder-/lederkompetanse.
Fagskolen Oslo samarbeider med organisasjonene Sjømat Norge, Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), NHO mat og drikke, LO og NHO, og tilbyr gratis studium i Veiledning av instruktører – med ansvar for opplæring i bedrift. Benytt muligheten til å heve kompetansen din nå. Du kan ta utdanning som ansatt, dersom du mottar dagpenger, eller er helt eller delvis permittert.
Bransjeprogram: Opplæring i bedrift

Gjør en karriere innenfor opplæring i virksomhet gjennom skolering i veiledning for å utvikle spisskompetanse som instruktør eller faglig leder. Det gjør deg og virksomheten ettertraktet, øker omdømmet og sikrer god rekruttering av lærlinger. En formalisert veilederopplæring gir deg en mer interessant arbeidshverdag i større opplevelse av mestring i rollen din som instruktør eller faglig leder og oppnå viktig generell kommunikasjonskompetanse. 

Studiet er gratis.

Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.

Mat- og drikkevareindustrien er en bransje i omstilling

Mat- og drikkevareindustrien ser betydningen av å bygge kompetanse innenfor veiledning av lærlinger med tanke på at virksomhetene skal bli enda bedre til å ta imot lærlinger og gjennomføre best mulig opplæringsløp. Studiet gir kompetente veiledere som vil styrke virksomhetenes evne til å opprette læreplasser og øke kvaliteten på opplæringen.

Dette studiet er en formalisert veilederopplæring der sentrale læringsutbytter om roller og oppgaver, om læreplanverket og om veiledning i praksis. Gjennom nettbaserte forelesninger, gruppearbeid, øvelser og hjemmeoppgaver lærer studentene veiledning som pedagogisk metode i teori og praksis. Du får innsikt i didaktiske verktøy for læring i praksis feltet. Det er veiledningsmetodikk som skaper grunnlaget for kompetanseutviklingen.

Fakta om studiet

Fakta om studiet

Søknadsfrist: Fortløpende. Søknadsskjema og mer info til høyre på siden.

Veiledning av lærlinger for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift (30 studiepoeng)

Utsatt oppstart

Tirsdag 11.11.2020

Studiedager (med forbehold om endringer):

 

  • Onsdag 11.11
  • Tirsdag 17.11
  • Onsdag 25.11
  • Torsdag 26.11
  • Onsdag 09.12

Datoer for vår 2021 kommer

Modul 1 (høst 20)

Veileders rolle og oppgaver (6 studiepoeng)

Modul 2 (høst 20)

Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon (6 studiepoeng)

 

Modul 3 (vår 21)

Veiledning i praksis (8 studiepoeng)

 

 

Modul 4 (vår 21)

Faglig fordypning og eksamen (10 studiepoeng)

Studiemodell: Nettbasert

NB! Onsdag 02.09. kl. 12.00 til 16.00 er det tilbud om studieteknikk og digitale verktøy.

Tidligere studenter er svært fornøyd med studiet

"Har fått gode tilbakemeldinger både fra mine ledere og medarbeidere på pedagogisk utbytte etter endt opplæringsløp på fagskolen."        

Ta hele eller deler av studiet

Du kan velge om du vil ta hele studiet eller enkeltmoduler (emner). Studiet gir totalt 30 studiepoeng og er godkjent hos NOKUT.

Lurer du på noe mer rundt studiet?

Du kan kontakte faglærer Heidi Selvaag på epost: hesea018@osloskolen.no, eller på mobil: 90839528.

Bransjeprogram

Bransjeprogrammet er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten. Bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien består av organisasjonene Sjømat Norge, Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), NHO mat og drikke, LO og NHO, i samarbeid med Kompetanse Norge.