Bransjeprogram for frisører: Veiledningsstudium for instruktører og faglige ledere

Fagskolen Oslo samarbeider med Fagforbundet Frisørenes fagforening og Norske Frisør- og velværebedrifter og tilbyr gratis studium i Veiledning av instruktører – med ansvar for opplæring i bedrift. Benytt muligheten til å heve kompetansen din nå.
Studiestart: 19.08.2022.
Bilde
Bransjeprogrammet frisør

Spesialisering i veiledning for instruktører og faglige ledere

Gjør en karriere innenfor opplæring i virksomhet gjennom skolering i veiledning for å utvikle spisskompetanse som instruktør eller faglig leder. Det gjør deg og virksomheten ettertraktet, øker omdømmet og sikrer god rekruttering av lærlinger. En formalisert veilederopplæring gir deg en mer interessant arbeidshverdag i større opplevelse av mestring i rollen din som instruktør eller faglig leder og oppnå viktig generell kommunikasjonskompetanse.

Frisørforbundet

Frisørbransjen ser betydningen av å bygge kompetanse innenfor veiledning av lærlinger med tanke på at virksomhetene skal bli enda bedre til å ta imot lærlinger og gjennomføre best mulig opplæringsløp. Studiet gir mer kompetente veiledere som vil styrke virksomhetenes evne til å opprette lærlingeplasser, samt øke kvaliteten på opplæringen. 

Frisør og velvære

Studér hvor du vil - nettbasert opplæring

Dette studiet er en formalisert veilederopplæring der sentrale læringsutbytter om roller og oppgaver, om læreplanverket og om veiledning i praksis. Gjennom nettbaserte forelesninger, gruppearbeid, øvelser og hjemmeoppgaver lærer studentene veiledning som pedagogisk metode i teori og praksis. Du får innsikt i didaktiske verktøy for læring i praksisfeltet. Det er veiledningsmetodikk som skaper grunnlaget for kompetanseutviklingen.

Tidspunkter for digitale samlinger

Dato Aktivitet 2022 Tid Sted
33 Velkommen felles samling    
19.aug Bli kjent, studieplaner, komme i gang. Kl. 11- 17 Kuben Yrkesarena
  Mat og migling Kl. 17-19 K.Y.  Takterassen
20.aug Veiledningens verdi. Arbeidskrav 1 kl. 09 - 15 Kuben Yrkesarena
Uke 34      
22.aug Kommunikasjon 09. - 15 Teams
23.aug Mottak av lærling 09. - 11.30 Teams
04.sep Innlevering refleksjonsnotat (oppstart) 23.00 Teams
uke 36      
05.sep Veiledning - grupper: Mappekrav Etter avtale Teams
uke 38      
19.sep Undervisning Første samtale 09.- 15 Teams
uke 4o/41 HØSTFERIE    
  Gruppearbeid (Mappe) Etter avtale Teams
uke 42      
  Veiledning Etter avtale Teams
20.okt Innlevering av arbeidskrav 1 23.00 Teams
uke 43      
28.okt Vurdering m tilbakemelding innen 23.00 Teams
30.okt Innlevering refleksjonsnotat  23.00 Teams
uke 44      
31.okt Emne 2, del 1 09.- 15. Teams
01.nov Emne 2, del 2, 3 og 4 09.- 11.30 Teams
uke 46      
14.nov Undervisning - Vurdering for læring 09. - 15. Teams
15.nov Veildening individuelt Etter avtale Valgfri
uke 48      
28.nov Veilednig og vurdering 9. - 15. Teams
  Veiledning Etter avtale Teams
uke 50      
12.des. Veiedning  Etter avtale Teams
uke 51      
19.des   09. - 11.30 Teams
uke 52 JULEFERIE    
Dato Aktivitet 2023 Tid Sted
Uke 1 Veiledning etter avtale Teams
Uke 2      
06.jan Innlevering Arbeidskrav 2 kl. 23.00 Teams
10.jan Vurderingsarbeid for lærere    
13.jan Tilbakemelding m karakter 16.00 Teams
uke 4      
18.jan Innlelevring Refleksjonsnotat kl. 23.00 Teams
23.jan Oppsummering E 2.  PBL: Arbeidskrav 3 09.- 15 Teams
25.jan Emne 3, del 2 og 4 09.- 11.30 Teams
uke 6      
05.feb Øvelser i veiledning 09.-15. Teams
06.feb Emne 3 del 3 Konflikthåndtering 09.-11.30 Teams
uke 8      
  Vinterferie - selvstudie    
  Lærer er tilgjengelig på sms    
uke 10      
06.mar Konflikthåndtering SØT-fordypning 09.- 15. Teams
  Veiledning  tirs- og torsdag Valgfri Teams
uke 11      
13.mar Undervisning: Veilednings stiler    
19.mar Innlevering av arbeidskrav 3 23.59 Teams
uke 12      
20.mar Undervisning - Presentere oppg. B 09. - 11.30 Teams
21.mar Emne 4 Arbeidskrav 4 YPU 09. -11.30 Teams
22.mar Undervisning: Lage problemstilling 19 - 21 Teams
uke 13      
  Vurderingsarbeid for lærere    
27.mar Innlevering: Disposisjon for YPU kl. 23.00 Teams
Uke 14 PÅSKE    
Uke 15      
11.apr. Veiledning hele uken   Teams
12.apr. Tilbakemelding m karakter E3 innen 23.59 Teams
16.apr. Levere refleksjonsnotat E3 innen 23.59 Teams
Uke 16      
17.apr. undervisning E4 Problemstilling 09. - 15. Teams
18.apr. Undervisning E 4 Milepæl 09.00 - 11.30 Teams
Uke 18      
02.mai Undervisning Metoder 09.00 - 11.30 Teams
  Veiledning hele uken    
Uke 19      
08.mai Undervisning: anlyse 09.00 - 11.30 Teams
  Veiledning hele uken    
Uke 20      
15.mai Veiledning og selvstudie Etter avtale Teams
uke 21      
22.mai Undervisning: Drøfting 19.00 -21.00 Teams
  Veiledning ( + tilgjengelig hele uken) Etter avtale Teams
Uke 22      
31.mai Innlevering Arbeidskrav 4 innen 23.59 Teams
Uke 23      
  Vurderingsarbeid for lærere    
08.jun Tilbakemelding m karakter innen 23.59 Teams
Uke 24      
10.jun Levere refleksjonsnotat 4 Innen 23.59 Teams
12/13. jun Muntlig eksamen 30 min. Teams

Tidligere studenter er svært fornøyde

"Har fått gode tilbakemeldinger både fra mine ledere og medarbeidere på pedagogisk utbytte etter endt opplæringsløp på fagskolen."                 

Hele studiet eller deler av studiet

Du kan velge om du vil ta hele studiet eller enkeltmoduler. Studiet gir totalt 30 studiepoeng og er godkjent hos NOKUT.

  • Spørsmål?
    Kontakt - Olaug Vibe
    Mobil - 48866810
    Epost - olaug.vibe@osloskolen.no