Bransjeprogram for frisører: Veiledningsstudium for instruktører og faglige ledere

Fagskolen Oslo samarbeider med Fagforbundet Frisørenes fagforening og Norske Frisør- og velværebedrifter og tilbyr gratis studium i Veiledning av instruktører – med ansvar for opplæring i bedrift. Benytt muligheten til å heve kompetansen din nå.
Studiestart: 28.09.2021. Se resterende samlinger lenger ned.
Bransjeprogrammet frisør

Spesialisering i veiledning for instruktører og faglige ledere

Gjør en karriere innenfor opplæring i virksomhet gjennom skolering i veiledning for å utvikle spisskompetanse som instruktør eller faglig leder. Det gjør deg og virksomheten ettertraktet, øker omdømmet og sikrer god rekruttering av lærlinger. En formalisert veilederopplæring gir deg en mer interessant arbeidshverdag i større opplevelse av mestring i rollen din som instruktør eller faglig leder og oppnå viktig generell kommunikasjonskompetanse.

Frisørforbundet

Frisørbransjen ser betydningen av å bygge kompetanse innenfor veiledning av lærlinger med tanke på at virksomhetene skal bli enda bedre til å ta imot lærlinger og gjennomføre best mulig opplæringsløp. Studiet gir mer kompetente veiledere som vil styrke virksomhetenes evne til å opprette lærlingeplasser, samt øke kvaliteten på opplæringen. 

Frisør og velvære

Studér hvor du vil - nettbasert opplæring

Dette studiet er en formalisert veilederopplæring der sentrale læringsutbytter om roller og oppgaver, om læreplanverket og om veiledning i praksis. Gjennom nettbaserte forelesninger, gruppearbeid, øvelser og hjemmeoppgaver lærer studentene veiledning som pedagogisk metode i teori og praksis. Du får innsikt i didaktiske verktøy for læring i praksisfeltet. Det er veiledningsmetodikk som skaper grunnlaget for kompetanseutviklingen.

Tidspunkter for digitale samlinger

Dato Aktivitet Tid Sted
uke 39      
28.09.2021 Velkommen - Bli kjent - Emne 1 09. - 15.00 Teams
29.09.2021 Emne 1 , del 2 og arbeidskrav 1. 09. - 11.30 Teams
uke 40 HØSTFERIE    
uke 41      
12.10.2021 Emne 1, del 3 og 4 09. - 15.00 Valgfri
13.10.2021 Undervisning om gruppeprosesser 09. - 11.30 Teams
uke 42      
18.10.2021 Fagsamtaler og Veiledning (man-tors) Tid kommer  Teams
uke 43      
25.10.2021 Fagsamtaler Veiledning (man-tors) Tid kommer  Teams
uke 44      
01.11.2021 Selvstudie - møter i basisgruppene   Teams
03.11.2021 Oppsummering og avslutning Emne 1 kl. 20 - 21.30 Teams
uke 45      
08.11.2021 Innlevering av arbeidskrav 1 innen 23.59 Teams
10.11.2021 Levere refleksjonsnotat innen 23.59 Teams
uke 46      
15.11.2021 Emne 2 del 1 og 2 Arbeidskrav 2 09. - 15.00 Teams
16.11.2021 Emne 2 del 3 og 4 09. - 11.30 Teams
uke 47      
22.11.2021 Emne 2: Vurdering for læring 09. - 15.00 Teams
23.11.2021 Emne 2: Tilpasset opplæring 09. - 11.30 Teams
uke 48      
30.11.2021 Veiledning (man - tors) Etter avtale Teams
uke 49      
06.12.2021 Veiledning (man - tors) Etter avtale Teams/telefon
uke 50      
08.12.2021 Veiledning i basis grupper Etter avtale Teams
uke 51      
14.12.2021 Veiledning ( tilgjengelig hele uken) Etter avtale Teams
uke 52 Juleferie    
uke 1 Veiledning etter behov, tilgjengelig hele uken    
09.01.2022 Innlevering av arbeidskrav 2 Innen 23.59 Teams

Tidligere studenter er svært fornøyde

"Har fått gode tilbakemeldinger både fra mine ledere og medarbeidere på pedagogisk utbytte etter endt opplæringsløp på fagskolen."                 

Hele studiet eller deler av studiet

Du kan velge om du vil ta hele studiet eller enkeltmoduler. Studiet gir totalt 30 studiepoeng og er godkjent hos NOKUT.

  • Spørsmål til faglærer:
    Kontakt - Heidi Selvaag
    Mobil - 90839528
    Epost - hesea018@osloskolen.no