BIM studenter rømte til kirken for å gjennomføre prosjektarbeid

Korona gir store utfordringer for studenter. Men noen studenter finner kreative løsninger. Egil Hægeland og Antoine Nicola Dib, begge studenter på fagskolens splitter nye studium BIM anlegg infrastruktur, flyttet inn i kirken for å jobbe intenst med prosjektarbeid.

-Nå har vi akkurat levert prosjektet! Dette har vært svært lærerikt, sier Egil og Antoine som begge er studenter på BIM anlegg infrastruktur. To aktive og ivrige studenter smiler bredt i teams-ruta. Alle sitter jo på digitale flater nå i korona tiden. Men ikke Egil og Antoine.

Bildetekst: Student Egil Hægeland viser stolt frem prosjektet. Foto: Egil Hægeland 

Søndagsskolen

- Vi sitter i lokalene til søndagsskolen! Du skjønner at vi ønsket å kunne jobbe sammen i dette prosjektet. Men av hensyn til korona kunne vi ikke sitte på campus. Dermed ringte vi presten i metodistkirken på Bjølsen. Jeg giftet meg der i sommer skjønner du, sier Egil og smiler bredt. –Selvfølgelig! sa presten og her sitter vi i trygg meters avstand i et stort lokale. Egil sykler hit og Antoine går. Altså alle forhåndsregler, men likevel en god mulighet til å kunne jobbe sammen i prosjektperioden. Læring handler mye om samarbeid og faglige diskusjoner.

-Vi har hatt en prosjektperiode på to uker. Hver morgen sitter vi i teams-møte med resten av prosjektgruppa for å planlegge dagen, diskutere løsninger, arbeidsoppgaver og videre progresjon. Vi jobber tverrfaglig mellom BIM installasjon, BIM konstruksjon og BIM anlegg infrastruktur. Verden i dag er tverrfaglig. Det er ingen som jobber isolert med kun eget fagfelt. Det handler om å lære å se muligheter på tvers av fag og skissere nye ideer og nye muligheter.

Bildetekst: Konsentrert student Antoine Nicola Dib. Foto: Egil Hægeland

Prosjektoppgave - utvikling av sykehjem

-Vi fikk i oppdrag å utvikle bygg og utomhus på et sykehjem. Og med den sammensatte kompetansen vi har er dette svært spennende da vi skal utvikle vår egen problemstilling og vår egen tilnærming til faglig utfoldelse. Vedkommende med elektrikerbakgrunn vil naturlig nok konsentrere seg om det elektriske, adgangshåndtering, sikkerhet og bruk av elektroniske systemer for effektivisering og forbedring. Andre spisser egen fordypning mot utomhus eller konstruksjon av veier og annen infrastruktur. Egil synes det var svært lærerikt å jobbe med visualisering av utearealer for sykehjemmet og anvende avanserte digitale verktøy for å visualisere hele området rundt for å kunne planlegge detaljer som påvirket prosjektet. Bygget fikk dermed et helt annet uttrykk som gjør det enklere for andre faginstanser å se og vurdere nødvendige elementer og tiltak.

Bildetekst: Bruk av twinmotion.

Antoine har jobbet med å modernisere tradisjonelle tegninger med avanserte BIM verktøy. Det gir et helt annet bilde og er en utfordrende prosess. Jeg fikk det ikke til slik jeg akkurat hadde forestilt meg, men prosessen lærte meg å se nye muligheter og andre retninger. Det vil jeg forfølge videre, sier Antoine og oser av pågangsmot og motivasjon.

Bildetekst: Bruk av Novapoint.

Splitter nytt studium i BIM anlegg infrastruktur

Fagskolen Oslo har bruk av digitale samhandlingsverktøy og aktiv læring som en strategisk del av skolens kvalitetsarbeid. Fagskolens har dermed utviklet læringsarealer tilrettelagt for aktiv læring for å øke studentenes læringsutbytte.

BIM-teknikere med spesialiseringen innen anlegg infrastruktur er et nytt studium som startet i høst. Bakgrunnen var stort behov for denne kompetansen i bransjen.

BIM står for Bygnings-Informasjons-Modellering, og på dette ettårige heltidsstudiet for anlegg infrastruktur, lærer du både digital 3D modellering av infrastruktur og anleggskonstruksjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. Bygningsinformasjonsmodellering er en metode for å følge et bygg gjennom planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Fagskolen Oslo utdanner BIM-teknikere med fordypning innen konstruksjon, installasjon og anlegg infrastruktur. Yrkestittelen BIM-tekniker gir gode jobbmuligheter. Fagskolen Oslo har et av Norges beste fagmiljøer innenfor BIM.

Hvorfor startet dere på dette studiet?

-Ganske tilfeldig, egentlig, jeg så en annonse på facebook. Hadde aldri hørt om fagskolen, sier Antoine, som er utdannet sivilingeniør, men har hatt utfordringer med å få jobb.

-Jeg kjente en student på BIM som anbefalte meg dette. Jeg har også tatt universitetsutdanning og er utdannet maskiningeniør, men fikk ikke jobb. Dessuten visste jeg at BIM er bra. Jeg trengte digital kompetanse i avanserte programmer som bransjen benytter. Jeg mener det gir meg et konkurransefortrinn for meg i videre karriere, sier Egil.

Svært fornøyde studenter

 - Måten fagskolen underviser på er helt topp. Undervisningen er helt unik fordi lærerne er så tydelig på å legge til rette for å profesjonalisere oss. Eksempelvis fikk vi en kickstart på prosjektet med opplæring i å skrive gode rapporter i Word. Jeg har studert i flere år på universitetet, men aldri fått ordentlig opplæring i dette! sier Egil.

-Vi begge vil anbefale studiene på BIM til andre. Og for de som er så heldige å ha et fagbrev fra før og erfaring med fagfeltet vil dette være helt topp. – Vi savner erfaring med å ha vært i en byggegrop!

Er det noe dere vil legge til på slutten?

-Ja, vi har lært at gode rapporter skal inneholde en takk til samarbeidspartnerne. Vi vil gjerne få takke Bjølsen metodistkirke for bruk av flotte lokaler, takk til prosjektgruppen som vi har samarbeidet tett med og sist, men ikke minst, en stor takk til våre dyktige lærere David Bakken og Steffen Hamborg.

David Bakken er en av faglærerne på BIM og tidligere prosjektleder BIM anlegg infrastruktur.

Bildetekst: Faglærere David Bakken og Steffen Hamborg. Foto: Fagskolen Oslo

-Vi har kommet svært godt i gang med det nye studiet og har fått inn en gjeng med meget engasjerte og interesserte studenter med god variasjon i fagbakgrunn fra yrkeslivet. Vi er godt i gang og gleder oss stort til fortsettelsen. Vi har lagt opp til mange spennende faser og temaer som vi skal innom frem mot sommeren 2021. Vi er sikre på at våre studenter kommer til å bli/være viktige bidragsytere for bedrifter som satser på BIM inn mot anlegg og infrastruktur fremover.

En av de andre faglærerne på BIM, Steffen Hamborg, er tidligere BIM-koordinator i Norconsult AS.

-Studiet BIM-anlegg infrastruktur dekker et behov i arbeidsmarkedet som lenge har vært etterspurt. Pågående og nye prosjekter med byggherrer som blant annet Bane NOR og Nye veier, setter høyere og strengere krav til prosjektering, utførelse og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold).

Mange av disse prosjektene er totalentrepriser som krever at bransjen utvider sitt tverrfaglige samarbeid mellom prosjekterende og utførende, øke bruk av teknologi gjennom digitalisering og bidra til utvikling av bransjen.

-Løsningen vår på studiet BIM anlegg infrastruktur er å videreutdanne de med faglig tyngde og erfaring fra arbeidslivet i rutiner, prosesser og programvare. Vi fokuserer undervisningen på å lære studentene alt fra prosjekt oppstart med selve modelleringsprosessen og tverrfaglig samarbeid, til produksjon og utførelse med dokumentasjon. Studentene har til nå fått generell innføring i prosjekteringsverktøyet Novapoint med fokus på modellering av byggegrop, grøft, veger, vann og avløp. Samtidig har studentene fått undervisning i teori om arbeidsrutiner og prosesser, slik som styringsdokumenter, tegninger og rapporter. Alt dette får de testet i praksis gjennom tverrfaglige prosjektperioder fordelt i studieåret, avslutter Steffen Hamborg.

Mektig imponert

-Vi er mektig imponert over opplegget på fagskolen, strukturen og tålmodigheten, avslutter Egil og Antoine. Selv om vi spør om det samme tre ganger er lærerne der og hjelper oss. De vil oss vel. De er bare helt rå, avslutter studentene!