ASVL og Fagskolen Oslo har inngått avtale om utdanning

ASVL har sammen med Fagskolen i Oslo inngått avtale om veilederstudium for arbeidsveiledere i Varig tilrettelagt arbeid. ASVL (Arbeidssamvirkenes landsforening) er en arbeidsgiver- og interesseforening som har 200 medlemsbedrifter spredt over hele landet.
Bilde
ASVL

– Vi er stole av at studiene våre er så attraktive at virksomheter ønsker å gjennomføre dette eksklusivt, sier Kirsti Andresen, rektor på Fagskolen Oslo.

Fagskolen Oslo tilbyr studier tilrettelagt for virksomheters behov. ASVL tilbyr nå fagskolens veilederstudium til sine medlemmer. Å profesjonalisere veiledning bidrar til å bli enda mer leveringsdyktige på samfunnsoppdraget om å få flest mulig i arbeid eller utdanning.

Målet med studiet er å få en faglig tyngde med gode verktøy for å gi best mulig veiledning ovenfor deltakere i varig tilrettelagt arbeid. Studiet gjør at veiledningen blir mer faglig forankret, helhetlig og kvalitetssikret.

Samarbeider om undervisning for best mulig relevans

Fagskolen Oslo er svært opptatt av å tilby best mulig relevant kompetanse. Dette gjøres ved at ressurspersoner fra ASVL benyttes som lærekrefter i studiet i samarbeid med fagskolens pedagogiske personale. Dette tette samarbeidet er en av kvalitetene med fagskolestudiene.

Veiledningsstudiet for instruktører og faglige ledere er på totalt 30 studiepoeng. Studiet tilbys nettbasert med noen samlinger. Dette gir fleksibilitet for folk som er i jobb og ønsker å heve kompetansen.

Å profesjonalisere veiledning er gull verdt!

ASVL skriver på sine hjemmesider at de oppfordrer medlemmer sterkt å ta dette studiet. Fagskolen Oslo heier på virksomheter som legger til rette for god opplæring. Å profesjonalisere veiledning er gull verdt!