Åse Kleven, innlegg om rekruttering til yrkesfag og fagskole

Åse Klevens innlegg fra Fagskoleseminaret til Nasjonalt Fagskoleråd 8. mars, om rekruttering av jenter til yrkesfag og fagskole.