Årsrapport 2022-2023

– Fagskolen er avgjørende for at vi skal klare å tilføre arbeidslivet nok kompetanse slik at vi kan bli et 0-utslipssamfunn og redusere skadene ved klimaendringene, skriver avtroppende styreleder Jørgen Leegaard i årsrapporten fra Fagskolen Oslo for perioden skoleåret 2022 - 2023.
Bilde
Årsrapport FO 2022 - 2023

Du finner en digital versjon av årsrapporten her!