Vestby

Fagskolen Oslo Akershus tilbyr fagskolestudium i bygningsinformasjonsmodellering i samarbeid med Vestby.

Fagskolen Oslo Akershus i samarbeid med Vestby tilbyr to opplæringstilbud i BIM (BygningsinformasjonsModellering):

BIM, fordypning konstruksjon for studenter med bakgrunn fra byggfag, og BIM, fordypning installasjon for studenter med bakgrunn fra VVS-fag, ventilasjon eller elektrofag.

 • BIM står for bygningsinformasjonsmodellering og på dette studiet lærer du både digital 3D-modellering av tekniske installasjoner/konstruksjoner og metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser.
 • Fagskolen i Vestby er inne i sitt andre år. Fagskolen i Vestby ligger sentralt tilknyttet tog og buss.
 • BIM konstruksjon og BIM installasjon.

Studiet består av to hoved emner, BIM og PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt):

 

BIM (bygningsinformasjonsmodellering)

 • 3D-modellering
 • IFC-bearbeiding (Industry Foundation Classes) og modellutveksling
 • Animasjon, bildebehandling og presentasjon
 • Konstruksjon/installasjon med DAK
 • Standarder og byggesøknad

PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt)

 • Struktur og databehandling
 • Backup og datasikring
 • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
 • Samhandling.  I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren.  Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt.
 • Yrkestittelen BIM-tekniker installasjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus-fabrikanter og i undervisningssektoren.