Den digitale fagarbeider for anleggsbransjen

Utdanningen Den digitale fagarbeider for anleggsbransjen gjennomføres i korte moduler der du selv kan velge om du vil ta en modul eller flere. Foto: AdobeStock

Den digitale fagarbeider for anleggsbransjen

Anleggsbransjen trenger arbeidstagere med digital kompetanse nå! Den digitale fagarbeider for anleggsbransjen er et utdanningsprogram for håndverkere i produksjon. Du lærer å bruk av digitale verktøy på anleggsplassen.

Den digitale fagarbeider består at seks moduler som spenner fra grunnleggende digitale ferdigheter via timelister og sjekklister til VDC og BIM. Du kan velge om du vil ta alle seks modulene eller om du bare trenger noen av dem. Hver modul gir 2,5 studiepoeng, totalt 15 studiepoeng.

  1. Grunnleggende digitale ferdigheter    
  2. Digital hverdag, Fagarbeider
  3. Digital produksjon
  4. Samhandlings og feltverktøy
  5. Droneflygning og fotogrammerti
  6. Praktisk oppmåling 

Tilbudet er utviklet i samarbeid med bransjen og sikrer fagarbeidere nødvendig kompetanse i et høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Målet er å sørge for at håndverkerne i produksjon skal være i stand til å delta i en stadig mer digital hverdag.

Skaff deg digital kompetanse som bygg- og anleggsbransjen sårt trenger. Utdanningen kan tas i kombinasjon med jobb.

Studiet gjennomføres i korte moduler der du selv kan velge om du vil ta en modul eller flere. Utdanningens mål er å sikre konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Det er medarbeiderne i virksomhetene som har gitt relevant innhold i utdanningsmodulene. Du kan gjennomføre modul for modul, mens du er i jobb, er permittert eller uten jobb.

Vi må sikre at fagfolk  påfyll av kompetanse, og unngå en usikker fremtid. Byggenæringen har et stort behov for digitalisering og det er nå vi må benytte muligheten å tilføre oppdatert kunnskap til fagarbeidere.  Fagskolene har en viktig rolle som tilbydere av utdanning og opplæring for livslang læring.

  1. Fag-svennebrev.
  2. Alternativt minimum 5 års relevant praksis i et lærefag - realkompetansevurdering.

Studiet gir deg kompetanse i bruk av digitale verktøy på byggeplassen. Du vil lære å håndtere de digitale modellene av bygg og tekniske anlegg, samt å håndtere digitaliseringen knyttet til informasjonsflyt i dagens og morgendagen prosjekter.