Undervisningsdager Helse- og oppvekstfag 2022/23

Her finner du fastsatte undervisningsdager for studenter innen Helse- og oppvekstfag.

Helseadministrasjon (HADM)

 • 1HADM: Torsdag
 • 2HADM: Tirsdag

Psykisk helsearbeid og rusarbeid (PSH)

 • 1PSH: Torsdag
 • 2PSH: Tirsdag

Demens og alderspsykiatri (DEM)

 • 1DEM: Mandag

Målrettet miljøarbeid (MÅL)

 • 1MÅL: Mandag
 • 2MÅL: Tirsdag

Sterilforsyning i helsetjenesten (STER)

 • 1STER: Torsdag
 • 2STER: Tirsdag

Barn med særskilte behov (BSB)

 • 1BSB: Mandag
 • 2BSB: Tirsdag

 

Det tas forbehold om at studier som er satt på mandager kan bli flyttet, dersom søkertall tilsier at dette er nødvendig.