Svært positiv respons og stor etterspørsel etter veilederstudiet på fagskolen

-Dette har vært helt gull. Du lærer gjennom å ha praksis på egen arbeidsplass. Jeg fikk dermed en ekstremt god opplæring i bedriften, og jeg lærte mye om bransjen, forteller Silje Tomsdatter Haagensen ved Jobbuset i Asker.
Jobbhuset ASVL

Bildetekst: Fornøyde Jobbhusetmedarbeidere: Veileder Frank Smith, avdelingsleder Odd Hallingstad, veileder Silje Tomsdatter Haagensen, arbeidsleder-veileder Geir Thorbjørnsen, daglig leder Jan Åge Fjell. Foto: ASVL

- Jeg er stolt av at vi treffer målgruppa så godt med veilederstudiet vårt, sier Olaug Vibe, avdelingsleder ved Fagskolen Oslo. Vi må allerede sette i gang flere studier til ASVL.

ASVL (Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter) har inngått samarbeid med Fagskolen om et veilederstudium for veiledere i Varig tilrettelagt arbeid  Studiet gir studiepoeng, og kan tas ved siden av jobb. Det første kullet startet høsten 2022, og responsen var svært god! Dette har vært så populært at det allerede fra januar 2023 settes opp enda en klasse.

Derfor anbefaler ASVS veilederstudiet til fagskolen.