Studiestart 2022

Oppdatering per 01.01.22:
Det vil i all hovedsak blir digital undervisning fra og med 4.januar frem til og med 12.januar. Det er unntak for ferdighetstrening, forsøk og laboratorier, noe som vil bli informert om direkte til de studentgrupper det gjelder, hvis det er aktuelt.

Foto: Robin Lund

Fagskolen vil holde sine lokaler åpne så langt det er mulig av hensyn til studentene både på dag- og kveldstid, som så langt det er mulig må beskyttes fra å sitte isolert på trange hybler. Det betyr også at førstelinjetjenester som bibliotek, og studentadministrasjonen er åpne som vanlig. Kantinen på skolen vil være åpen til vanlige tider på dagtid.

Bruk av digital undervisning

  • Tiltak og anbefalinger som retter seg mot universiteter, høyskoler og fagskoler skal gi studentene undervisning, obligatoriske kurs og eksamen på en trygg måte.
  • Ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal ansatte følge reglene og rådene som gjelder for ansatte i arbeidslivet for øvrig.

 Vi kommer tilbake til hvilke regler som vil gjelde etter 12. januar.

 Les mer om koronatiltakene HER:

(regjeringen.no)