Nytt studieår - info om oppstart og undervisning Oslo avd.

Vi ønsker nye og gamle studenter hjertelig velkommen til et nytt studieår! Undervisningen starter i uke 34 på alle studier.

Første skoledag for nye studenter - Informasjonsdag:

 • Tekniske fag, heltid:        mandag 19. august 2019 kl. 10.00.

 • Tekniske fag, deltid:        mandag 19. august 2019 kl. 16.30.

 • Helse og oppvekstfag:    tirsdag 20. august og onsdag 21. august 2019 kl. 09.00.

Fremmøte på Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo, i auditoriet 'Sentralen' ved siden av resepsjonen i 1. etg.

Første skoledag for andre studenter:

 • Mandag 19. august kl. 08.00 -  2BYA, 2EKA, 2EKB
 • Mandag 19. august kl. 16.30 -  3BYC, 4BYC, 3EKC, 4EKC, 3KEM
 • Tirsdag 20. august  kl. 16.30 -   2BYC, 2ETC, 2ETD, 2KEM, 4KEM
 • Torsdag 22. august kl. 09.00 -   2HAA, 2HADM, 2PSH, 2STER

Veiledning av lærlinger:

Uke 36, torsdag 5/9 kl. 08.00

Fuktteknikk:

Uke 37, mandag 9/9 kl. 10.00

For mer info finner du timeplan her.

 

FOAS - Fadderaktiviteter:

 

Studentsamskipnaden i Olso og Akershus (SiO) - Faddervaktordningen 2019:

Faddervaktordningen er et samarbeid mellom Velferdstinget i Oslo og Akershus, UiO, OsloMet, BI, Høyskolen Kristiania og SiO. Faddervaktordningen er inspirert av tilsvarende tiltak i Bergen, Agder og Trondheim, samt Lykkepromille-prosjektene.

 

Ved å være synlig og tilstede i Oslo på nattetid i semesterstartshelgen håper vi å være til støtte for studenter som skulle trenge det. Målet er å bidra til at studiestart i august blir en fin opplevelse for både faddere, nye studenter og byens øvrige innbyggere.

 

Faddervaktene er frivillige studenter og ansatte som står sammen på stand semesterstarthelgen.

Vi står på stand på Youngstorget og ved Spikersuppa fra midnatt til klokken 04 både fredag 16. og lørdag 17. august.

Faddervaktene kan kjennes igjen på gule vester med “Faddervakt” på ryggen. I tillegg til å være synlige i bybildet og slå av en prat, deler vi ut vann og en liten matbit.

 

Her kan du lese mer og registrere deg som frivillig faddervakt

 

Undervisningsdager heltidsstudier:

Tekniske fag:

BIM konstruksjon og BIM installasjon: mandag- fredag 08:00-15:00
Bygg   heltid: mandag- fredag 08:00-15:00
Elkraft heltid: mandag- fredag 08:00-15:00

Undervisningsdager deltidsstudier:

Elkraft:                 

 • 1ETC: Tirsdag/torsdag, hver 2. fredag og hver 4. lørdag på ulike ukenummer  i oddetallsuker
 • 1ETD: Tirsdag/torsdag, hver 2. fredag og hver 4. lørdag på ulike ukenummer  i oddetallsuker
 • 2ETC: Tirsdag/torsdag, hver 2. fredag og hver 4. lørdag på ulike ukenummer  i oddetallsuker
 • 2ETD: Tirsdag/torsdag, hver 2. fredag og hver 4. lørdag på ulike ukenummer  i oddetallsuker
 • 3EKC: Mandag/onsdag, hver 2. fredag og hver 4. lørdag på ulike ukenummer i partallsuker
 • 4EKC: Mandag/onsdag, hver 2. fredag og hver 4. lørdag på ulike ukenummer i partallsuker

Bygg:

 • 1BYC: Mandag/onsdag og annen hver lørdag i partallsuker
 • 2BYC: Tirsdag/torsdag og annen hver lørdag i oddetallsuker
 • 3BYC: Mandag/onsdag/fredag og annen hver lørdag i oddetallsuker
 • 4BYC: Mandag/onsdag og annen hver lørdag i partallsuker

KEM:

 • 1KEM: Tirsdag/torsdag og annen hver lørdag i partallsuker
 • 2KEM: Tirsdag/torsdag og annen hver lørdag i partallsuker
 • 3KEM: Mandag/onsdag og annen hver lørdag i oddetallsuker
 • 4KEM: Mandag/torsdag og annen hver lørdag i oddetallsuker

Helse og oppvekst:

 • 1HADM: Tirsdag kl. 09.00

 • 1PSH:     Tirsdag kl. 09.00

 • 1STER:   Tirsdag kl. 09.00

 • 1DEM:     Tirsdag kl. 09.00

 • 2HADM: Torsdag kl. 09.00

 • 2PSH:     Torsdag kl. 09.00

 • 2STER:   Torsdag kl. 09.00

 • 2HAA:     Torsdag kl. 09.00

Litteraturlister: