Første studiedag for studenter - informasjonsdag

Vi ønsker alle våre studenter hjertelig velkommen til studiestart! Les videre om studiestart for nye og gamle studenter, samt deltid og heltid.
Studiestart

Studiestart for nye studenter - informasjonsdag:

 • Studiestart og informasjonsdag er satt opp til 17. august (Det kommer nærmere informasjon om studiestart)

Fremmøte på Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo, i auditoriet 'Sentralen' ved siden av resepsjonen i 1. etg

Første skoledag for andre studenter:

Følg timeplanen:

 • Mandag 22. august kl. 08.00 -  2BYA, 2BYB, 2EKA, 2EKB, 2KEM
 • Mandag 22. august kl. 16.30 -  4BYC, 3EKC, 3EKD, 4EKC, 4EKD
 • Tirsdag 23. august  kl. 16.30 -  2BYC, 3BYC, 2ETC, 2ETD, 3KEM, 4KEM
 • Tirsdag 23. august  kl. 09.00 -  2DEM, 2HADM, 2PSH, 2STER, 2MÅL, 2BSB

Fuktteknikk:

 • Mandag 5. september kl. 10.00 - 1FUKT

         (Samling nr. 1 5. september - 8. september 2022)

 • 17. - 20. oktober 2022
 • 28. november - 1. desember 2022
 • 30. januar - 2. februar 2023
 • 20. - 23. mars 2023
 • 8. - 11. mai 2023

Veiledning av lærlinger:

Samlinger på torsdager, fredager og lørdager i følgende uker;

2022 - uker 35 og 43

2023 - uker 1 og 9 

i tillegg kommer 1 samlingsdag, torsdag i uke 17

Eksamen er planlagt til uke 24 - Mandag, tirsdag og onsdag

Undervisningsdager heltidsstudier:

Tekniske fag:

 • BIM konstruksjon og BIM installasjon: mandag - fredag 08:00-15:00  
 • BIM-tekniker Anlegg Infrastruktur:       mandag - fredag 08:00-15:00
 • Bygg heltid:   mandag - fredag 08:00 - 15:00 
 • Elkraft heltid: mandag - fredag 08:00 - 15:00

Undervisningsdager deltidsstudier:

Elkraft:                 

 • 1ETC/D: Tirsdag/torsdag, + fredag og lørdag i partallsuker
 • 2ETC/D: Tirsdag/torsdag, + fredag og lørdag i oddetallsuker
 • 3EKC/D: Mandag/onsdag, + fredag og lørdag i oddetallsuker
 • 4EKC/D: Mandag/onsdag, + fredag og lørdag i oddetallsuker

Bygg:

 • 1BYC: Mandag/onsdag + lørdager på både oddetallsuker og partallsuker (varierer for å få til tilstrekkelig med timer)
 • 2BYC: Tirsdag/torsdag + lørdager på både oddetallsuker og partallsuker (varierer for å få til tilstrekkelig med timer)
 • 3BYC: Tirsdag/torsdag + fredag og lørdag ca. hver 3. uke
 • 4BYC: Mandag/onsdag + noen fredager og lørdager

KEM:

 • 1KEM: Mandag/onsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)
 • 2KEM: Mandag/onsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)
 • 3KEM: Tirsdag/torsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)
 • 4KEM: Tirsdag/torsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)

Helse og oppvekst:

 • 1HADM:  Torsdag kl. 09.00
 • 1BSB:      Torsdag kl. 09.00
 • 1PSH:     Torsdag kl. 09.00
 • 1STER:   Torsdag kl. 09.00
 • 1DEM:     Tirsdag kl. 09.00
 • 2HADM:  Tirsdag kl. 09.00
 • 2PSH:     Tirsdag kl. 09.00
 • 2STER:   Tirsdag kl. 09.00
 • 2BSB:     Tirsdag kl. 09.00

 

Timeplanen er under utarbeidelse og kan ikke anses som endelig før skolestart.