Første studiedag for studenter - informasjonsdag

Vi ønsker alle våre studenter hjertelig velkommen til studiestart! Les videre om studiestart for nye og gamle studenter, samt deltid og heltid.
Studiestart

Studiestart for nye studenter på BIM, Bygg, Elkraft (Heltid) og Helse (Deltid):

 • Studiestart og informasjonsdag er satt opp til 17. august (Det kommer nærmere informasjon om studiestart)

Fremmøte på Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo, i auditoriet 'Sentralen' ved siden av resepsjonen i 1. etg

Første skoledag for andre studenter:

Følg timeplanen:

 • Mandag 22. august kl. 08.00 -  2BYA, 2BYB, 2EKA, 2EKB, 2KEM
 • Mandag 22. august kl. 16.30 -  4BYC, 3EKC, 3EKD, 4EKC, 4EKD
 • Tirsdag 23. august  kl. 16.30 -  2BYC, 3BYC, 2ETC, 2ETD, 3KEM, 4KEM
 • Tirsdag 23. august  kl. 09.00 -  2DEM, 2HADM, 2PSH, 2STER, 2MÅL, 2BSB

Fuktteknikk:

 • Mandag 5. september kl. 10.00 - 1FUKT

         (Samling nr. 1 5. september - 8. september 2022)

 • 17. - 20. oktober 2022
 • 28. november - 1. desember 2022
 • 30. januar - 2. februar 2023
 • 20. - 23. mars 2023
 • 8. - 11. mai 2023

Veiledning av lærlinger:

Samlinger på torsdager, fredager og lørdager i følgende uker;

2022 - uker 35 og 43

2023 - uker 1 og 9 

i tillegg kommer 1 samlingsdag, torsdag i uke 17

Eksamen er planlagt til uke 24 - Mandag, tirsdag og onsdag

Undervisningsdager heltidsstudier:

Tekniske fag:

 • BIM konstruksjon og BIM installasjon: mandag - fredag 08:00-15:00  
 • BIM-tekniker Anlegg Infrastruktur:       mandag - fredag 08:00-15:00
 • Bygg heltid:   mandag - fredag 08:00 - 15:00 
 • Elkraft heltid: mandag - fredag 08:00 - 15:00

Undervisningsdager deltidsstudier:

Elkraft:                 

 • 1ETC/D: Tirsdag/torsdag, + fredag og lørdag i partallsuker
 • 2ETC/D: Tirsdag/torsdag, + fredag og lørdag i partallsuker
 • 3EKC/D: Mandag/onsdag, + fredag og lørdag i oddetallsuker
 • 4EKC/D: Mandag/onsdag, + fredag og lørdag i oddetallsuker

(Man/tors kl. 16.30 - 20.00, Fredag kl. 15.00 - 18.00 og lørdag kl. 09.00-15.00)

Bygg:

 • 1BYC: Mandag/onsdag + lørdager på både oddetallsuker og partallsuker (varierer for å få til tilstrekkelig med timer)
 • 2BYC: Tirsdag/torsdag + lørdager på både oddetallsuker og partallsuker (varierer for å få til tilstrekkelig med timer)
 • 3BYC: Tirsdag/torsdag + fredag og lørdag ca. hver 3. uke
 • 4BYC: Mandag/onsdag + noen fredager og lørdager

KEM:

 • 1KEM: Mandag/onsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)
 • 2KEM: Mandag/onsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)
 • 3KEM: Tirsdag/torsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)
 • 4KEM: Tirsdag/torsdag + lørdager (ca. annenhver lørdag)

Helse og oppvekst:

 • 1HADM:  Torsdag kl. 09.00
 • 1BSB:      Torsdag kl. 09.00
 • 1PSH:     Torsdag kl. 09.00
 • 1STER:   Torsdag kl. 09.00
 • 1DEM:     Tirsdag kl. 09.00
 • 2HADM:  Tirsdag kl. 09.00
 • 2PSH:     Tirsdag kl. 09.00
 • 2STER:   Tirsdag kl. 09.00
 • 2BSB:     Tirsdag kl. 09.00

 

Timeplanen er under utarbeidelse og kan ikke anses som endelig før skolestart.