Lov og forskrift

Fagskolen Oslo Akershus er regulert av Fagskoleloven.

Fagskoleloven, eller "Lov om høyere yrkesrettet utdanning" som den heter, trådde i kraft fra og med 01.07.2018. Du kan lese fagskoleloven her

I henhold til loven skal skolen ha egen forskrift for opptak, studier og eksamen. Skolens lokale forskrift finner du her: